Νέα - ΤΙΕΔΑ | Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης
13 Ιουν

Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ σε εφαρμογή του Ν.3850/2010, του Ν. 1568/1985 και του Π.Δ.17/1996, ύστερα από την 2019/05/ΖΘ απόφαση του Δ.Σ. της Τ.Ι.Ε.Δ.Α. προτίθεται να αναθέσει Σύμβαση Ανεξάρτητων Υπηρεσιών, σε έναν (1) Τεχνικό Ασφάλειας ειδικότητας Πτυχιούχου Α.Ε.Ι. Ηλεκτρολόγου- Μηχανολόγου Μηχανικού για τα έτη 2019& 2020 με τους ακόλουθους όρους:

10 Ιουν

Η ΤΙΕΔΑ ΑΕ

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για τη διενέργεια της προμήθειας ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΡΑΣΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισμού 32.736,00 Ευρώ ( μαζί με το Φ.Π.Α. 24 %)

περισσότερα

29 Μαϊ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2014-2020

29 Μαϊ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2014-2020

11 Ιουν

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΡAΣΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ 2018

Βρίσκεστε εδώ: Home ΑΡΧΙΚΗ