Νέα - ΤΙΕΔΑ | Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης
24 Μαρ

Η ΤΙΕΔΑ ΑΕ ανακοινώνει τη διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα στις τιμές της μελέτης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της επιχείρησης για το έτος 2016».

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 12043,50 €, πλέον ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της ΤΙΕΔΑ ΑΕ.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και τους όρους και τις προδιαγραφές της μελέτης.

15 Μαρ

Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΤΙΕΔΑ Α.Ε. προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και τη συμπλήρωση τιμολογίου (υπόδειγμα), σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 28/80 η «Συντήρηση στεγάστρων σκίασης στο κάμπινγκ της ΤΙΕΔΑ».

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 41..398,11 ευρώ (με ΦΠΑ) και η χρηματοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους.

11 Μαρ

Η ΤΙΕΔΑ ΑΕ ανακοινώνει τη διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανά τμήμα για τα καύσιμα, και τη χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα στις τιμές της μελέτης για τα λιπαντικά προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της επιχείρησης για το έτος 2016».

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 12.839,85€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της ΤΙΕΔΑ ΑΕ.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και τους όρους και τις προδιαγραφές της μελέτης.

29 Ιαν

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ – ΔΙΑΦΗΜΗΣΗΣ– ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΧΟΡΗΓΩΝ ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ 2016»

03 Δεκ

ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΤΙΕΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Η ΤΙΕΔΑ ΑΕ ανακοινώνει τη διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή
αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή δαπάνης για την «ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ
ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΤΙΕΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ».

Βρίσκεστε εδώ: Home ΑΡΧΙΚΗ