Νέα - ΤΙΕΔΑ | Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης
09 Ιουν

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2015/06/E
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΡΕΑΤΟΣ) ΓΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ

01 Απρ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2015/03/B
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΤΙΕΔΑ ΑΕ

12 Φεβ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΧΟΡΗΓΩΝ ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ 2015»

13 Ιαν

Στην Αλεξανδρούπολης σήμερα 12/01/2015 η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΤΙΕΔΑ Α.Ε. που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη και εκπροσωπείται νόμιμα υπό του διοικητικού συμβουλίου αυτής έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ 2014Β/05/Θ απόφαση του ΔΣ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις ενδιαφέροντος – προσφορές για το Έργο «Παροχή Υπηρεσιών Προβολής – Διαφήμισης – Εκτυπώσεων & Προσέλκυσης Χορηγών Γιορτής Κρασιού Αλεξανδρούπολης 2015».

02 Δεκ

Στην Αλεξανδρούπολης σήμερα 02/12/2014 η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ -   ΤΙΕΔΑ Α.Ε.που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη και εκπροσωπείται νόμιμα υπό του διοικητικού συμβουλίου αυτής έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ .2014B/04/A απόφαση του ΔΣ   ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ την διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού δια την εκμίσθωση ενός αναψυκτηρίου εμβαδού 60,06 τ.μ. που βρίσκεται εντός του «Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής» (Π.Κ.Α) στην Αλεξανδρούπολη με το δικαίωμα χρήσης και αξιοποίησης του Πάρκου.

Ελάχιστη τιμή πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος ορίζεται σε Ευρώ τετρακόσια (400,00).

Βρίσκεστε εδώ: Home ΑΡΧΙΚΗ