Νέα - ΤΙΕΔΑ | Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης
30 Νοε

Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1-1-2020 έως 31-12-2020 (Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Ισολογισμό.)

12 Νοε
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  
Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου σχεδίου ΣΒΑΑ Δήμου Αλεξανδρούπολης που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020 υλοποιείται το έργο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» (ΟΠΣ 5031786) & το έργο «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ»(ΟΠΣ 5030838) που έχουν ως στόχο την αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων με πιστοποίηση  νέων προσόντων καθώς και στην ανάπτυξη της τουριστικής συνείδησης ώστε να βελτιωθούν οι υπηρεσίες  προς τους επισκέπτες/τουρίστες της Αλεξανδρούπολης.
07 Ιουλ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ την διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού δια την εκμίσθωση εντός του Δημοτικού Κάμπινγκ, κτιρίου ΕΜΒΑΔΟΥ 104,92 Τ.Μ. ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΜΒΑΔΟΥ 201,45 Τ.Μ. ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ για την χρήση του ως εστιατορίου – ταβέρνας στο Δημοτικό Κάμπινγκ Αλεξανδρούπολης.

31 Μαϊ

  Διευκρίνιση  

Η Επιχείρηση της ΤΙΕΔΑ Α.Ε. σας ανακοινώνει ότι στη σελ: 27 της διακήρυξης με αριθμό ΑΔΑ : ΨΝΣΟΛΜ8-ΒΛΞ αντί για τη λέξη ΑΝΕΡΓΩΝ έγραψε εκ παραδρομής ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ακολουθεί η σελ: 27 με τη σωστή διατύπωση μέσα στο πλαίσιο. 

27 Μαϊ

Η  Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση  Δήμου Αλεξανδρούπολης  ΑΕ, διενεργεί  Συνοπτικό Διαγωνισμό  της Πράξης  «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στον τουρισμό» στο πλαίσιο του εγκεκριμένου σχεδίου ΣΒΑΑ Δήμου Αλεξανδρούπολης – Ε.Π. «Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» 2014 – 2020 με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 3341/8-11-2018 και έχει λάβει κωδικό MIS 5030838.  

Βασικός στόχος του Έργου: Το πρόγραμμα αφορά την κατάρτιση σε οριζόντιες γνώσεις και δεξιότητες σε 25 ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Οι καταρτιζόμενοι θα είναι απόφοιτοι ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ. Ειδικότερα, το προτεινόμενο πρόγραμμα αφορά στη γνωριμία των καταρτιζομένων με το ευρύτερο οικονομικό, κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα δραστηριοποιηθεί μία ΜΜΕ, έτσι ώστε οι καταρτιζόμενοι να μπορούν να επιλέξουν το αντικείμενο δραστηριότητας, τον τόπο εγκατάστασης, το ύψος της αρχικής επένδυσης κ. ά. Με το πρόγραμμα αυτό θα τους δοθεί επίσης η δυνατότητα να γνωρίσουν το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον σε ό,τι αφορά τις ΜΜΕ καθώς και τις πολιτικές της Ε.Ε. για την ανάπτυξη ΜΜΕ του τουριστικού τομέα. 

11 Μαρ

Η Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης ΑΕ, διενεργεί Πρόχειρο Συνοπτικό Διαγωνισμό της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων του τουριστικού τομέα» στο πλαίσιο του εγκεκριμένου σχεδίου ΣΒΑΑ Δήμου Αλεξανδρούπολης – Ε.Π. «Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» 2014 - 2020 με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ.3340/8-11-2018 και έχει λάβει κωδικό MIS 5031786

Βασικός στόχος του Έργου είναι η προετοιμασία 40 (σαράντα) εργαζομένων σε τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης προκειμένου να καταρτιστούν σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη της τουριστικής συνείδησης και να βελτιωθούν οι υπηρεσίες προς τους επισκέπτες / τουρίστες της πόλης της Αλεξανδρούπολης

 

Βρίσκεστε εδώ: Home ΑΡΧΙΚΗ