Νέα - ΤΙΕΔΑ | Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης
25 Απρ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Κατεβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το επισυναπτόμενο αρχείο...

17 Απρ

Η ΤΙΕΔΑ ΑΕ, σε μία προσπάθεια να ενημερώσει με ακριβή δεδομένα την εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα (iOS, Android) την οποία έχει δημιουργήσει σε συνεργασία με την εταιρεία SOFTWebAdaptiveI.T. Solutions και ενόψει της έναρξης της ερχόμενης τουριστικής περιόδου καλεί:

01 Απρ

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα 31/03/2014 η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ -ΤΙΕΔΑ Α.Ε. που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη και εκπροσωπείται νόμιμα υπό του διοικητικού συμβουλίου αυτής έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ 2014/3/Β απόφαση του ΔΣ Ανακοινώνει : την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του έργου με τίτλο : Επιλογή αναδόχου της Δράσης 4: «Ενημέρωση και ενέργειες ευαισθητοποίησης κοινού και ωφελουμένων», της πράξης «ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ». Κριτήριο επιλογής του αναδόχου είναι η οικονομικότερη τιμή.

 

21 Φεβ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου της ενέργειας «Διαχείρηση και συντονισμός» για την υλοποίηση του έργου « Innovative & Enviromentally Friendly Network for the Development and Promotion of Enterpreneurship /Green spots ( Καινοτόμο και φιλικό προς το Περιβάλλον Δίκτυο για την Ανάπτυξη και Προώθηση της Επιχειρηματικότητας  )», στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013.

 

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε ολόκλήρη την προκήρυξη

 

Διευκρίνιση :

''Ως προς την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Τ.Ι.Ε.Δ.Α.ΑΕ, για την επιλογή αναδόχου της ενέργειας «Διαχείριση και Συντονισμός» για την υλοποίηση του έργου «Innovative & Environmentally Friendly Network for the Development and Promotion of Entrepreneurship / Green Spots  (Καινοτόμο και Φιλικό προς το Περιβάλλον Δίκτυο για την Ανάπτυξη και Προώθηση της Επιχειρηματικότητας)», στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013:

Σημειώνεται ότι είναι απαραίτητη η εμπειρία του υποψηφίου Αναδόχου, σε 2 τουλάχιστον αντίστοιχα έργα παροχής υπηρεσιών διαχείρισης & συντονισμού. Η εμπειρία θα πρέπει να τεκμηριωθεί με σχετικές βεβαιώσεις.''

15 Νοε

Ανακοινώνεται ότι, μετά την ολοκλήρωση και της διαδικασίας των ενστάσεων των υποψηφίων για συμμετοχή στην πράξη με τίτλο «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Εβρου»  και την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων από την Επιτροπή Επιλογής, και κατόπιν της επικύρωσης των οριστικών αποτελεσμάτων από το Δ.Σ. της «ΑΣ Ν.ΕΒΡΟΥ» με αριθμό απόφασης 10/13-11-2013, δημοσιεύτηκαν οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων ωφελουμένων με βάση τις συνολικές μονάδες βαθμολόγησης κάθε υποψηφίου. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων στα επί μέρους κριτήρια.

 

Οριστικός πίνακας επιτυχόντων

Οριστικός πίνακας επιλαχόντων

04 Νοε

Ανακοινώνεται, σήμερα Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013, ότι, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των συνεντεύξεων των υποψηφίων για συμμετοχή στην πράξη με τίτλο «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» καταρτίστηκαν και δημοσιεύτηκαν οι προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων ωφελουμένων με βάση τις συνολικές μονάδες βαθμολόγησης κάθε υποψηφίου. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων στα επί μέρους κριτήρια.

Βρίσκεστε εδώ: Home ΑΡΧΙΚΗ